Cho tôi hỏi vị trí lưu trữ History của InternetExplorer ở đâu?

 |  Xem: 1.921  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/02/2008 - 17:20  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trích dẫn:
C:\Documents and Settings\[User Name]\Local Settings\History

Mời bạn ghé thăm: ..::VnPrice::..
Ngày gửi: 12/02/2008 - 17:24
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)