Làm sao dể lấy lại mật khẩu cấp 2 trong đột kích?

nick chat của em là dungmegai_1 xin hảy láy lai giùm em nhá thank
 |  Xem: 52.001  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/03/2010 - 11:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể tự thay đổi mật khẩu cấp 2 cho mình bằng cách đăng nhập vào trang https://ebank.vtc.vn/home/ chọn "Thay đổi" cạnh mật khẩu cấp 2, để thay đổi mật khẩu cấp 2 bạn cần:
_ Số CMND :
_ Câu hỏi và câu trả lời bí mật:
Trong trường hợp bạn không nhớ số CMND hoặc câu hỏi, câu trả lời bí mật khi đăng ký bạn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ Thay đổi-cấp lại thông tin tài khoản qua trang hotro.vtc.vn để được GM hỗ trợ nhanh nhất.
Ngày gửi: 03/03/2010 - 11:28
Lời cảm ơn 3 điểm
Cảm ơn câu trả lời của rain.
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)