Làm sao dể lấy lại mật khẩu cấp 2 trong đột kích?

nick chat của em là dungmegai_1 xin hảy láy lai giùm em nhá thank
 |  Xem: 51.703  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/03/2010 - 11:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể tự thay đổi mật khẩu cấp 2 cho mình bằng cách đăng nhập vào trang https://ebank.vtc.vn/home/ chọn "Thay đổi" cạnh mật khẩu cấp 2, để thay đổi mật khẩu cấp 2 bạn cần:
_ Số CMND :
_ Câu hỏi và câu trả lời bí mật:
Trong trường hợp bạn không nhớ số CMND hoặc câu hỏi, câu trả lời bí mật khi đăng ký bạn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ Thay đổi-cấp lại thông tin tài khoản qua trang hotro.vtc.vn để được GM hỗ trợ nhanh nhất.
Ngày gửi: 03/03/2010 - 11:28
Lời cảm ơn 3 điểm
Cảm ơn câu trả lời của rain.
Trả lời