Cách đặt password cho wifi???

E dang dung wifi hieu Linksys-G, e muon dat password security, thi lam nhu the nao? Ai biet chi giup e voi, xin cam on...
 |  Xem: 8.804  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 02/10/2008 - 16:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Khi bạn mua modem có hướng dẫn đi kèm đó,bạn theo đó mà làm.Đăng nhập vào modem rồi vào phần quản lý tạo past là được

Ngày gửi: 03/10/2008 - 13:01
ban vao setup de fix pas chu y ky tu in hoa va in thuong ky tu so
hoac call phong ky thuat cty cavinet 38474490 - 104 gap anh TRUNG de duoc ho tro

Ngày gửi: 21/10/2008 - 07:30
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)