Tôi muốn tìm trang web có biểu tượng icon nick chat của skype

Minh muon tim trang wed co bieu tuong vui trong skype
 |  Xem: 4.582  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/10/2008 - 15:20  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể vào link dưới đây để tham khảo nhé:
http://skypefun.net/Skype_love_flags.html
Chúc bạn vui vẻ!
Ngày gửi: 23/10/2008 - 09:44
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)