Làm sao để xem phim trên mạng?

Sao em lên mạng xem phim sao nó lại hiện chữ can not create directshow player giúp em với.
 |  Xem: 15.948  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 11/02/2009 - 08:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn thử các bước sau:
1. Click Start, sau đó click Run.
2. Gõ regsvr32 jscript.dll, sau đó click OK.
3. Click OK.
4. Click Start, tiếp theo click Run.
5. Gõ regsvr32 vbscript.dll, click OK.
6. Click OK.
Chúc bạn thành công.
Ngày gửi: 11/02/2009 - 08:44
Bạn thử cài firefox xem co xem duoc khong?

Mời bạn ghé thăm: Công Ty Điện Thoại Số 1
Ngày gửi: 11/02/2009 - 13:28
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)