Chia sẻ ổ đĩa và thư mục trong mạng ?

Chỗ tôi có 6 máy tính nối mạng LAN ngang hàng gồm 2 HUC, 1 model ADSL. Bây giờ tôi chỉ muốn shared các ổ đĩa, thư mục cho 4 máy và không shared cho 2 máy kia thì có cách nào không?
 |  Xem: 9.879  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 17/02/2008 - 23:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Nếu máy chủ cài Windows XP, bạn làm như sau:

1. Bấm kép chuột vào My Computer > mở menu Tools/ Folder Options > chọn bảng View và xóa dấu chọn mục User simple file sharing trong khung Advanced Settings > bấm OK.

2. Bấm phím phải chuột vào My Computer, chọn lịnh Manage trong menu ngữ cảnh > chọn Local Users and Groups/Users trong cửa sổ bên trái > bấm phím phải chuột vào khoảng trống trong cửa sổ bên phải, chọn New User > tạo acount lần lượt cho 4 máy bạn cho phép truy cập vào máy chủ (nhập User name và Password đang được sử dụng để đăng nhập của từng máy) > bấm Close và đóng cửa sổ Computer Management.

3. Trở lại cửa sổ My Computer > bấm phím phải chuột vào ổ đĩa hay thư mục muốn chia sẻ, chọn lịnh Sharing and Security > trong bảng Sharing, chọn Share this folder và đặt tên cho tài nguyên chia sẻ này > chọn Allow this number of users rồi gõ 4 vào ô kế bên > bấm nút Permissions. Trong bảng Share Permissions, chọn account mặc định Everyone, bấm nút Remove để xóa > bấm nút Add.

4. Trong bảng Select Users or Groups, bấm nút Advanced > bấm nút Find Now, chọn 1 account bạn mới tạo trong khung liệt kê phía dưới rồi bấm nút OK (làm lần lượt như vậy cho 3 account còn lại).

5. Quay lại bảng Share Permissions, chọn từng account và đánh dấu chọn các ô cấp quyền phù hợp trong khung bên dưới (Allow: cho, Deny: cấm) > bấm OK để kết thúc. Từ bây giờ chỉ có 4 máy có account được cấp phép mới có thể truy cập máy chủ, các máy khác không thể truy cập được.

Chú ý: Để 4 account mới tạo không hiển thị mỗi khi máy chủ khởi động, bạn mở Control Panel/ Administrative Tools/ Local Security Policy > chọn Local Policy/ User Rights Assignment trong cửa sổ bên trái > trong cửa sổ bên phải, bấm kép chuột vào mục Deny logon locally > bấm nút Add User or Group > bấm nút Advanced rồi làm như bước 4.
Ngày gửi: 17/02/2008 - 23:07
chuột phải vào thư mục hay ổ đĩa rùi chọn :
Sharing and Security.... ( nó nằm tầm giữa giữa )
tiếp chọn dòng gạch chân xanh : nằm gần cuối cùng
If you understand the secuity risk................
hiện bản thông báo chọn Just enable file sharing >> rồi đánh dấu vào ô " Share this folder on the network "
còn đánh dấu vào ô " Allow network user to change my file " thì máy tính khác có thẻ xóa hoặc copy vào thư mục mà bạn định share
Ngày gửi: 17/02/2008 - 23:12
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)