Ngắt các máy khác dùng chung mạng Wifi như thế nào?

dùng chung wifi, nhưng đôi lúc down nhanh khi lại chậm, mình muốn không cho máy khác cùng lên mạng wifi với mình thi làm thế nào hay dùng phần mềm gì? chỉ mình với !!!

 |  Xem: 21.006  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 06/05/2010 - 19:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn có thể down trọn bộ ở đây: netcut, anti netcut, winPcap thông tin thêm về netcut nhé!

 

NetCut - Cắt mạng các máy trong Lan/Wifi

Đường truyền của bạn không được pro cho lắm, nhưng vẫn phải chia sẻ cho nhiều máy.. Bọn xài chung lại thường xuyên game onl, download phim ( phim jì tự biết ), nói chung là làm toàn việc nặng........ Bạn đag vào QSV, nhưng tốc độ mạng cứ ì ạch... Bạn muốn làm cho bọn kia out hết, 1 mình bạn chiếm jữ đường truyền, hãy sử dụng NetCut.. 1 soft nhỏ júp bạn disconnect những máy mà bạn muốn..
Hướng dẫn: Chọn IP của máy mạng Lan/Wifi mà bạn muốn cho out... Chọn Cut Out... và tèn tén ten... Sau 30s.... Thử tốc độ kết nối internet của máy bạn và nhìn bộ mặt nhăn nhó của tụi kia là hiểu


http://www.mediafire.com/download.php?yg0jd1w32nm

Ngày gửi: 07/05/2010 - 16:40

uh minh kai thi k dc pro oj.

nó bao1 lỗi hay sao y

nó hok chay.

Ngày gửi: 25/12/2011 - 12:48
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)