Không share file được trong mạng LAN ?

Cái này chắc do hôm bữ em cài win lai bị lộn làm sao mà giờ vô network place xem thì mới phát hiên máy em nằm trong 1 group tên HOME kế bên là WORKGROUP, làm sao dể chuyển máy em wa bên nhánh WORKGROUP luôn dể shared file trong mạng LAn thấy luôn
xin cám ơn mấy anh.

 |  Xem: 4.139  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 16/08/2010 - 17:27  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Vào control panel > network setup wizard > nhan next 3 lan > đặt workgroup name la "WORKGROUP" --> vậy là xong rôi (win xp) .
Ngày gửi: 16/08/2010 - 17:28

+ Đầu tiên, cậu vào My Network Places ----> Set up a home or small office network. Sau đó next 2 lần và chọn Other -----> This computer belong to ... Chọn feature này và sau đó next liên tục, đến khi hoàn tất thì cậu sẽ thấy máy của kia.

+ Muốn nhìn thấy nhau trong workgroup thì phải có IP cùng netid và hosid không giống nhau,vd: 192.168.1.2,192.168.1.3,.....Cùng tên workgroup,ngoài ra kiểm tra xem dịch vụ workstation có đang bật không?
tắt firewall.

Ngày gửi: 16/08/2010 - 17:28
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)