Cách nói chuyện qua mạng LAN?

Hiện nay nhà mình đang lắp mạng LAN, mình và anh mình hay làm việc đêm, anh em mình rất muốn nói chuyện với nhau qua mạng LAN, Mòn các bạn chỉ cho mình cách nói chuyện qua mạng LAN?
 |  Xem: 2.220  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/09/2008 - 13:56  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể dùng NetMeeting có sẵn của Windows 2000/XP Profesional để "voice chat" trong LAN và còn có thể nhìn thấy nhau nếu có lắp webcam.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về NetMeeting ở http://www.microsoft.com/windows/netmeeting/
Ngày gửi: 18/09/2008 - 13:59
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)