Hỏi cách tắt máy trong mạng LAN bằng lệnh Shutdown

tôi dùng lệnh shutdown -s -t 30 -m \\IP không thấy có kết quả gì. nếu thay IP=IP của chính máy mình thì được. Không biết có phải chạy Service nào đó không. Mong chỉ giúp
 |  Xem: 5.680  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 14/12/2008 - 19:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn có thể dùng lệnh Shutdown -i
Khi xuất hiện hộp thoại hãy Browse tới máy tính đó hoặc add IP vào rồi chọn chức năng và thời gian
Ngày gửi: 14/12/2008 - 22:46
Lời cảm ơn 4 điểm
Cảm ơn câu trả lời của xuanco_17.
Dùng lệnh shutdown -i thì khi browse đến máy khác thì nó cũng báo là chưa mở Service
Ngày gửi: 15/12/2008 - 15:34
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)