Hỏi cách tắt máy trong mạng LAN bằng lệnh Shutdown

tôi dùng lệnh shutdown -s -t 30 -m \\IP không thấy có kết quả gì. nếu thay IP=IP của chính máy mình thì được. Không biết có phải chạy Service nào đó không. Mong chỉ giúp
 |  Xem: 5.643  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 14/12/2008 - 19:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn có thể dùng lệnh Shutdown -i
Khi xuất hiện hộp thoại hãy Browse tới máy tính đó hoặc add IP vào rồi chọn chức năng và thời gian
Ngày gửi: 14/12/2008 - 22:46
Lời cảm ơn 4 điểm
Cảm ơn câu trả lời của xuanco_17.
Dùng lệnh shutdown -i thì khi browse đến máy khác thì nó cũng báo là chưa mở Service
Ngày gửi: 15/12/2008 - 15:34
Trả lời