Có ai biết cách cài Password cho wifi D-link chỉ em với?

 |  Xem: 37.858  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 17/07/2008 - 17:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Đăng nhập vào thanh địa chỉ trên trình duyệt internet: 192.168.1.1

Nó hỏi ngay user name/ password: admin/admin (nếu không được thì bạn liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ).

Bạn vào Run Wizard > Chọn time, next >

Chọn PPPoE/PPPoA, next >

Đánh user name và password, VPI, VCI (user/pass này là của nhà cung cấp cho bạn dùng để kết nói internet; VPI/ VCI = 0/33 (FPT) nếu không chắc về phần này bạn liên hệ nhà cung cấp), next >

Chọn SSID (có thể là tên bạn) > phần Securities chọn WEP > Hiện lên một bảng, bạn đánh số cần bảo mật vào (sau này ai biết số này mới có thể truy nhập được internet của bạn) (dãy số này gồm 10 hoặc 26 ký tự chỉ từ 0-9 và A-F), next >

Bạn nhấp chuột và restart
Ngày gửi: 17/07/2008 - 17:09

Bạn vào Run Wizard > Chọn time, next >  

cái này là zô o dau z ad

Ngày gửi: 15/12/2013 - 12:44
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

D-Link AirPremier AG DWL-7200AP
Liên hệ gian hàng...
D-Link AirPremier DWL-7700AP Wireless AG Outdoor
Liên hệ gian hàng...
D-Link AirPremier DWL-8220AP
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những câu hỏi liên quan khác

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)