Hỏi cách nối 2 pc bằng cáp đấu chéo ?

Mình muốn nối 2 pc bằng 1 dây cáp đấu chéo thì phải thiết lập mạng như thế nào? Ở đây mình chỉ muốn nối đơn thuần dùng để chia sẻ dữ liệu chứ không cần vào Internet.
Mong nhận được sự trợ giúp từ các bạn!
 |  Xem: 1.020  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/05/2009 - 15:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có cáp chéo rồi (tự bóp or ra cửa hàng).
Vào Local area connection> Properties> chọn TCP/IP> Properties> Đặt lại IP, ví dụ:
- Máy 1: IP address: 192.168.0.1
Bấm Subnet mask
- Máy 2: IP address: 192.168.0.2
Bấm Subnet mask.
Ngày gửi: 18/05/2009 - 15:18
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.