Laptop không vào được mạng ?

Các bạn cho mình hỏi: máy lap của mình vào dcom,Wifi bình thường nhưng cắm dây mạng không có dấu gạch chéo nhưng không vào mạng được, kiểm tra dây cắm máy khác vẫn vào được, nó bị sao vậy nhỉ? chỉ giúp mình với nhé. cám ơn nhiều!

 |  Xem: 13.502  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 12/08/2011 - 11:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Khi không truy cập internet có rất nhiều tình huống, với trường hợp của bạn máy laptop có thể không nhận được địa chỉ ip mà adsl cấp, dẫn đến không vào internet được.

Để kiểm tra xem máy laptop có nhận được địa chỉ ip hay không bạn làm như sau:

1. Vào Start - Run - gõ cmd - Enter
2. Giao diện MS-Dos Command xuất hiện. Tại con trỏ chuột đang nhấp nháy bạn thực hiện lệnh:
3. ipconfig rồi Enter
4. Xem địa chỉ ip hiện tại là gì?
Nếu bạn thấy địa chỉ bắt đầu bằng 169.254.x.x tức là chưa nhận được ip từ ADSL.
5. Bạn kiểm tra card mạng xem có bị Disable hay không?
6. Tắt modem ADSL đi rồi bật lại.
7. Đảm bảm card mạng phải được enable để sẵn sàng nhận địa chỉ ip từ modem adsl.
8. Cho khởi động lại máy laptop để nhận địa chỉ ip mới hoặc bạn dùng lệnh sau để nhận địa chỉ ip từ adsl
ipconfig /release (lệnh này xóa địa chỉ ip hiện tại)
ipconfig /renew (lệnh này yêu cầu nhận địa chỉ ip mới)

Ngày gửi: 12/08/2011 - 11:23

Có thể do bạn chưa enable aparter nên k vào được đó

Ngày gửi: 17/01/2012 - 15:25
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)