Cho mình hỏi cách diệt virus W32.sality.AE ?

 |  Xem: 851  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/02/2010 - 15:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Virus W32.sality.AE là loại virus lây tràn lan tại các máy tính Việt nam.
Nếu gặp có thể diệt như sau:
1. Trước hết bạn tắt chức năng system restore
2. Sau đó: Update chương trình diệt virus và quét toàn bộ hệ thống
3. :Xóa tất cả các values được add vào registry như sau:
+click “start” -> “run” :gõ “ regedit”
+Xóa các key sau :
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\S haredAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProf ile\AuthorizedApplications\List\"[INFECTED FILE]" = "[INFECTED FILE]Click here to enlarge:Enabled:ipsec"
• HKEY_CURRENT_USER\Software\[USER NAME]914
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\ LEGACY_WMI_MFC_TPSHOKER_80
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\ LEGACY_IPFILTERDRIVER
+Khôi phục lại các value bị xóa trong registry,bao gồm:
• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Setting\"GlobalUserOffline" = "0"
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\policies\system\"EnableLUA" = "0"

• HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Control \SafeBoot
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\SafeBoot
• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Ext\Stats
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Ext\Stats
• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Ext\Stats
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Ext\Stats
• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Browser Helper Objects
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Browser Helper Objects
Nếu hok diệt bằng tay thì tải Bkav, Kav mới nhất về thịt!
Ngày gửi: 26/02/2010 - 15:16
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)