Máy tính bị nhiễm virut System Volume Information?

Tôi muốn xóa nó khoi máy tính nhung xóa ko được ai biết cách xóa nó khỏi máy tính chỉ dùm cam om nhiều.
 |  Xem: 1.367  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/05/2010 - 11:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

System Volume Information không phải là virus mà là thư mục chứa các files sao lưu hệ thống do trình System Restore của Windows tạo ra. Thư mục này có trên tất cả các phân vùng của đĩa cứng, chúng có các thuộc tính hệ thống (system), ẩn (hidden), lưu (archive)... Bạn không thể xóa các thư mục này tuy có thể xóa nội dung của chúng bằng cách tắt tính năng System Restore của Windows: Bấm chuột phải lên biểu tượng My Computer trên màn hình > Properties > bấm lên thẻ System Restore > bấm chuột đánh dấu chọn vào ô vuông trước dòng chữ Turn off System Restore on all Drives.
Ngày gửi: 07/05/2010 - 11:51
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)