Giúp Em đặt password cho màn hình ?

Em muốn đặt password màn hình mà chẳng biết.ai jup em với.gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.
 |  Xem: 18.035  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/05/2009 - 12:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Mình hướng dẫn bạn luôn ;
1. Control Panel --> User --> Chọn user của mình --> Create Password
2. Chuột phải vào màn hình chọn properties --> screensaver tab --> stick vào onresume password --> apply --> OK.
Ngày gửi: 09/05/2009 - 12:48
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)