Hỏi cách sữa lỗi ssl ở mấy trang email?

 xin mọi người cho tôi hỏi cách làm sao sữa lỗi cho mấy trang web email như yahoo,gmail,hotmail,zingmail vvvvvvvvvv vì khi tôi đăng ký hay đăng nhập đều thấy nó bị vậ, chỉ khi nào tôi bấm continue to this website thì mới vô email được, còn nữa khi tôi truy cập ở 2 trình duyệt mozilla firefox,google chrome thì cũng bị cái lỗi này

 |  Xem: 2.842  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/04/2010 - 15:25  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

cái này do lỗi của máy tính

đôi lúc bị thôi ko sao cả đâu mà

 

 

Ngày gửi: 30/04/2010 - 15:43
Trả lời