Hỏi cách sữa lỗi ssl ở mấy trang email?

 xin mọi người cho tôi hỏi cách làm sao sữa lỗi cho mấy trang web email như yahoo,gmail,hotmail,zingmail vvvvvvvvvv vì khi tôi đăng ký hay đăng nhập đều thấy nó bị vậ, chỉ khi nào tôi bấm continue to this website thì mới vô email được, còn nữa khi tôi truy cập ở 2 trình duyệt mozilla firefox,google chrome thì cũng bị cái lỗi này

 |  Xem: 2.951  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 30/04/2010 - 15:25  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

cái này do lỗi của máy tính

đôi lúc bị thôi ko sao cả đâu mà

 

 

Ngày gửi: 30/04/2010 - 15:43
Ngày gửi: 27/12/2014 - 13:28

Bước 1: Khắc phục bằng tay

Làm theo hướng dẫn này Hướng dẫn xóa cookie bị lỗi khi truy cập gmail

Bước 2: sử dụng phần mềm hỗ trợ (Sử dụng phần mềm này sẽ tự động xóa toàn bộ cookie trên các trình duyệt)  Phần mềm làm sạch máy tính CCleaner

Ngày gửi: 27/12/2014 - 13:47
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)