Mạng Intranet là gì, nó khác với các loại mạng khác ở chỗ nào (ví dụ Internet)?

Anh chị em nào biết chỉ giúp cho em với. Thanks!
 |  Xem: 11.882  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/05/2008 - 16:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Một Intranet là một mạng LAN riêng được thiết kế cho việc sử dụng bởi tất cả mọi người bên trong một tổ chức. Một Intranet đơn giản bao gồm một một hệ thống mail nội bộ hay một bảng thư tín. Có nhiều mạng Itranet phức tạp bao gồm nhiều cổng Web site có chưa các tin tức, các hình dạng, và thông tin cá nhân của công ty. Về mặt bản chất của một Intranet là sử dụng các công nghệ LAN (và WAN) để thuận lợi cho việc truyền thông giữa mọi người và cải thiện cơ sở nhận thức về các nhân công của một công ty.
Ngày gửi: 12/05/2008 - 16:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)