Kiểm tra lưu lượng sử dụng Internet Mega VNN

uốn biết lưu lượng sử dụng Internet hằng tháng của dịch vụ ADSL Mega VNN thì phải là như thế nào? Có trang web hay chương trình nào kiểm tra lưu lượng sử dụng Internet không và tôi phải làm thế nào?
 |  Xem: 62.277  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 17/07/2008 - 17:48  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

bạn vào trang VDC.COM.VN rồi vào mục thông tin truy nhập VNN sau đó bạn gõ username rồi tiếp tới password rồi trọn tháng năm bạn cần tìm như vậy bạn sẽ biết được tháng đó bạn sử dụng bao nhiêu Mb up va down. chúc bạn thành công nhé..
Ngày gửi: 17/07/2008 - 19:29
Ban vao trang web nay http://user.vnn.vn/cgi-bin/tttn.cgi rui nhap ten tai khoan va pass la kjem tra dc ngay
Ngày gửi: 10/10/2008 - 19:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Krone Cable CAT 6
2.800.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)