Ai biết địa chỉ SMTP của Gmail, Yahoo. walla thì làm ơn cho em biết được ko ạh?

 |  Xem: 16.609  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/12/2008 - 11:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

mx1.mail.yahoo.com [67.28.113.10]
mx2.mail.yahoo.com [64.156.215.8]
mx3.mail.yahoo.com [64.156.215.18]
mx4.mail.yahoo.com [67.28.113.19]
(có thể gõ bằng ip)
SMTP: mx1.mail.yahoo.com
hoặc: SMTP: 67.28.113.10
Có nghĩa là bạn không gõ :
SMTP: mx1.mail.yahoo.com [67.28.113.10] cả hai như thế này

gmail:
gsmtp171.google.com [64.233.171.27]
gsmtp171-2.google.com [64.233.171.114]
gsmtp185.google.com [64.233.185.27]
gsmtp185-2.google.com [64.233.185.114]
gsmtp163.google.com [64.233.163.27]
Ngày gửi: 19/12/2008 - 11:10
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bộ chuyển đổi quang điện (converter) F-NET-TAIWAN-0110-SCX-0-25km
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)