Ai biết địa chỉ SMTP của Gmail, Yahoo. walla thì làm ơn cho em biết được ko ạh?

 |  Xem: 16.525  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/12/2008 - 11:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

mx1.mail.yahoo.com [67.28.113.10]
mx2.mail.yahoo.com [64.156.215.8]
mx3.mail.yahoo.com [64.156.215.18]
mx4.mail.yahoo.com [67.28.113.19]
(có thể gõ bằng ip)
SMTP: mx1.mail.yahoo.com
hoặc: SMTP: 67.28.113.10
Có nghĩa là bạn không gõ :
SMTP: mx1.mail.yahoo.com [67.28.113.10] cả hai như thế này

gmail:
gsmtp171.google.com [64.233.171.27]
gsmtp171-2.google.com [64.233.171.114]
gsmtp185.google.com [64.233.185.27]
gsmtp185-2.google.com [64.233.185.114]
gsmtp163.google.com [64.233.163.27]
Ngày gửi: 19/12/2008 - 11:10
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bộ chuyển đổi quang điện (converter) F-NET-TAIWAN-0110-SCX-0-25km
Liên hệ gian hàng...