Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
2 thành viên trả lời
styles thuyha Trả lời cuối cùng: 24/11/2008

Ràng buộc toàn vẹn trên cơ sở dữ liệu là gì ?( định nghĩa, các yếu tố,loại, ...)

natvt

13/04/2008 - 14:13

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

styles

24/11/2008 - 10:47
Link trên chết rồi các bạn vào 1 trong 2 link sau nhé
www.ebook.edu.vn/?page=1.1&view=4900

hoặc

http://ebook.edu.net.vn/?page=1.3&view=1627

Báo vi phạm

thuyha

14/04/2008 - 12:53
Bạn có thể download Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu

Mục lục

Chương 1 . .3

MÔ HÌNH QUAN HỆ 3

I NGUYÊN NHÂN RA ĐỜI CỦA MÔ HÌNH QUAN HỆ .3

II CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIEU.3

1 CSDL là gì? .4
2 Hệ quản trị CSDL .4
3 Người dùng (User).4
4 CSDLQH và Hệ tập tin theo lối cũ .5

III MÔ HÌNH QUAN HỆ .5

1 Mô hình quan hệ là gì ?.5
2 Các khái niệm cơ bản của mô hình quan hệ .6
3 Các phép toán tập hợp 10
4 Các phép toán quan he11
5 Các tính chất của đại số quan hệ 12

IV MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP15

1 Giới thiệu mô hình thực thể kết hợp .15
2 Chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang lược đồ CSDL.17

V BÀI TẬP .19

1 Phép toán tập hợp và phép toán quan he19
2 Mô hình thực thể kết hợp 20

Chương 2 . .22 NGON NGỮ TRUY VẤN SQL 22

I CÁCH TẠO QUAN HỆ BẰNG ACCESS 22

II CÂU LỆNH TRUY VẤN22

1 BIỂU THỨC (EXPRESSION) 22
2 CÂU LỆNH SQL25

III BÀI TẬP .28

Chương 3 . .32 RÀNG BUÔC TOÀN VẸN QUAN HE32

I RÀNG BUỘC TOÀN VẸN - CÁC YẾU TỐ CỦA RÀNG BUỘC TOÀN VẸN .32

1 Ràng Buộc Toàn Vẹn32
2 Các Yếu Tố Của Rang Buộc Toàn Vẹn .32

II PHÂN LOẠI RÀNG BUỘC TOÀN VẸN 33

1 Ràng buộc toàn vẹn liên bộ 34
2 Ràng buộc toàn vẹn về phụ thuộc tồn tại: 34
3 Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị34
4 Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính 35
5 Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính liên quan hệ .35
6 Ràng buộc toàn vẹn về thuộc tính tổng hợp .35

III BÀI TẬP .35

Chương 4 . .37 PHỤ THUỘC HÀM .37

I KHÁI NIÊM PHỤ THUỘC HÀM 37

1 Định nghĩa phụ thuộc hàm 38
2 Phụ thuộc hàm hiển nhiên.38
3 Thuật toán Satifies 38
4 Các phụ thuộc hàm có thể có 39

II HỆ LUẬT DẪN ARMSTRONG .42

1 Phụ thuộc hàm được suy diễn logic từ F .42
2 Hệ luật dẫn Amstrong .43
3 Hệ luật dẫn Armstrong là đầy đủ 47

III THUẬT TOÁN TÌM F+ .48

1 Thuật toán cơ bản48
2 Thuật toán cải tiến 48

IV BÀI TẬP .49

Chương 5 . .50 PHỦ CỦA TẬP PHỤ THUỘC HÀM .50

I ĐỊNH NGHĨA .50

II PHỦ TỐI THIỂU CỦA MỘT TẬP PHỤ THUỘC HÀM .50

1 Phụ thuộc hàm có vế trái dư thừa .50
2 Tập phụ thuộc hàm có vế phải một thuộc tính51
3 Tập phụ thuộc hàm không dư thừa51
4 Tập phụ thuộc hàm tối thiểu .51

III KHÓA CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ .52

1 Định Nghĩa 52
2 Thuật toán tìm tất cả khóa 53

IV BÀI TẬP .55

Chương 6 . .57 CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIEU .57

I DẠNG CHUẨN CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ 57

1 Định nghĩa các dạng chuẩn .57

II PHÉP TÁCH KẾT NỐI BẢO TOÀN .62

1 Phép tách kết nối bảo toàn thông tin 62
2 Phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm .67

III THIẾT KẾ CSDL BẰNG CÁCH PHÂN RÃ 70

1 Phân rã thành dạng chuẩn BC (hay chuẩn 3) bảo toàn thông tin 70
2 Phân rã thành dạng chuẩn 3 vừa bảo toàn thông tin vừa bảo toàn phụ thuộc hàm 76

IV BÀI TẬP

down tài liệu tại đây

http://vnoug.org/share-resource/Giao_trinh_CSDL.pdf

Báo vi phạm