Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
2 thành viên trả lời
styles thuyha Trả lời cuối cùng: 14/04/2008
Thành viên tích cực nhất

Mai Tường Vi

19 lượt cảm ơn

Dung Thắng

1 lượt cảm ơn

Hoàng Hà Phong Phan

1 lượt cảm ơn

Lee Pham

1 lượt cảm ơn

 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Ràng buộc toàn vẹn trên cơ sở dữ liệu là gì ?( định nghĩa, các yếu tố,loại, ...)
   Câu hỏi đã bị khóa bởi Admin

   nguyễn Anh 13/04/2008 - 14:13

   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   16330
   Trả lời (2)

   thuyha

   14/04/2008 - 12:53
   Bạn có thể download Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu

   Mục lục

   Chương 1 . .3

   MÔ HÌNH QUAN HỆ 3

   I NGUYÊN NHÂN RA ĐỜI CỦA MÔ HÌNH QUAN HỆ .3

   II CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIEU.3

   1 CSDL là gì? .4
   2 Hệ quản trị CSDL .4
   3 Người dùng (User).4
   4 CSDLQH và Hệ tập tin theo lối cũ .5

   III MÔ HÌNH QUAN HỆ .5

   1 Mô hình quan hệ là gì ?.5
   2 Các khái niệm cơ bản của mô hình quan hệ .6
   3 Các phép toán tập hợp 10
   4 Các phép toán quan he11
   5 Các tính chất của đại số quan hệ 12

   IV MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP15

   1 Giới thiệu mô hình thực thể kết hợp .15
   2 Chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang lược đồ CSDL.17

   V BÀI TẬP .19

   1 Phép toán tập hợp và phép toán quan he19
   2 Mô hình thực thể kết hợp 20

   Chương 2 . .22 NGON NGỮ TRUY VẤN SQL 22

   I CÁCH TẠO QUAN HỆ BẰNG ACCESS 22

   II CÂU LỆNH TRUY VẤN22

   1 BIỂU THỨC (EXPRESSION) 22
   2 CÂU LỆNH SQL25

   III BÀI TẬP .28

   Chương 3 . .32 RÀNG BUÔC TOÀN VẸN QUAN HE32

   I RÀNG BUỘC TOÀN VẸN - CÁC YẾU TỐ CỦA RÀNG BUỘC TOÀN VẸN .32

   1 Ràng Buộc Toàn Vẹn32
   2 Các Yếu Tố Của Rang Buộc Toàn Vẹn .32

   II PHÂN LOẠI RÀNG BUỘC TOÀN VẸN 33

   1 Ràng buộc toàn vẹn liên bộ 34
   2 Ràng buộc toàn vẹn về phụ thuộc tồn tại: 34
   3 Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị34
   4 Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính 35
   5 Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính liên quan hệ .35
   6 Ràng buộc toàn vẹn về thuộc tính tổng hợp .35

   III BÀI TẬP .35

   Chương 4 . .37 PHỤ THUỘC HÀM .37

   I KHÁI NIÊM PHỤ THUỘC HÀM 37

   1 Định nghĩa phụ thuộc hàm 38
   2 Phụ thuộc hàm hiển nhiên.38
   3 Thuật toán Satifies 38
   4 Các phụ thuộc hàm có thể có 39

   II HỆ LUẬT DẪN ARMSTRONG .42

   1 Phụ thuộc hàm được suy diễn logic từ F .42
   2 Hệ luật dẫn Amstrong .43
   3 Hệ luật dẫn Armstrong là đầy đủ 47

   III THUẬT TOÁN TÌM F+ .48

   1 Thuật toán cơ bản48
   2 Thuật toán cải tiến 48

   IV BÀI TẬP .49

   Chương 5 . .50 PHỦ CỦA TẬP PHỤ THUỘC HÀM .50

   I ĐỊNH NGHĨA .50

   II PHỦ TỐI THIỂU CỦA MỘT TẬP PHỤ THUỘC HÀM .50

   1 Phụ thuộc hàm có vế trái dư thừa .50
   2 Tập phụ thuộc hàm có vế phải một thuộc tính51
   3 Tập phụ thuộc hàm không dư thừa51
   4 Tập phụ thuộc hàm tối thiểu .51

   III KHÓA CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ .52

   1 Định Nghĩa 52
   2 Thuật toán tìm tất cả khóa 53

   IV BÀI TẬP .55

   Chương 6 . .57 CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIEU .57

   I DẠNG CHUẨN CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ 57

   1 Định nghĩa các dạng chuẩn .57

   II PHÉP TÁCH KẾT NỐI BẢO TOÀN .62

   1 Phép tách kết nối bảo toàn thông tin 62
   2 Phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm .67

   III THIẾT KẾ CSDL BẰNG CÁCH PHÂN RÃ 70

   1 Phân rã thành dạng chuẩn BC (hay chuẩn 3) bảo toàn thông tin 70
   2 Phân rã thành dạng chuẩn 3 vừa bảo toàn thông tin vừa bảo toàn phụ thuộc hàm 76

   IV BÀI TẬP

   down tài liệu tại đây

   http://vnoug.org/share-resource/Giao_trinh_CSDL.pdf
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   styles

   24/11/2008 - 10:47
   Link trên chết rồi các bạn vào 1 trong 2 link sau nhé
   www.ebook.edu.vn/?page=1.1&view=4900

   hoặc

   http://ebook.edu.net.vn/?page=1.3&view=1627
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm