Có ai biết cấu trúc lệnh xóa ràng buộc toàn vẹn dùng check constraint trong sql serve không,xin cảm ơn

 |  Xem: 5.199  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/04/2008 - 13:29  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Code:
Trích dẫn:

alter table tên_bảng drop constraint tên_constrant;Nếu bạn xóa khóa chính hay unique mà nó đang bị tham chiếu thỉ buộc phải xóa luôn khóa ngoại có liên quan bằng tùy chọn cascade:
Code:
Trích dẫn:

alter table tên_bảng drop constraint tên_constrant casc
Ngày gửi: 14/04/2008 - 13:39
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)