Có ai biết cấu trúc lệnh xóa ràng buộc toàn vẹn dùng check constraint trong sql serve không,xin cảm ơn

 |  Xem: 4.952  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/04/2008 - 13:29  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Code:
Trích dẫn:

alter table tên_bảng drop constraint tên_constrant;Nếu bạn xóa khóa chính hay unique mà nó đang bị tham chiếu thỉ buộc phải xóa luôn khóa ngoại có liên quan bằng tùy chọn cascade:
Code:
Trích dẫn:

alter table tên_bảng drop constraint tên_constrant casc
Ngày gửi: 14/04/2008 - 13:39
Trả lời