Cách sắp xếp dữ liệu trong Access?

 |  Xem: 3.912  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/02/2008 - 12:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Để thực hiện việc sắp xếp một bảng, ấn chuột trên tên trường cần sắp xếp, sau đó ấn vào nút Sort Ascending hoặc Sort Descending trên thanh công cụ của cơ sở dữ liệu. Sort Ascending được sử dụng khi ta muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần, Descending được sử dụng khi ta muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Mời bạn ghé thăm: ..::VnPrice::..
Ngày gửi: 18/02/2008 - 12:16
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)