Tạo mục lục tự động trong MS Word 2003

Tôi đang muốn in tài liệu trên máy tính theo kiểu cuốn sách và tạo mục lục tự động trong MS Word 2003 nhưng chưa biết cách làm thế nào, xin Quý báo hướng dẫn giúp tôi?
Mời bạn ghé thăm:
 |  Xem: 53.905  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/11/2008 - 12:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Để tạo mục lục tự động trong MS Word 2003, sau khi bạn hoàn thành soạn thảo và sắp xếp các đề mục chính, cần thực hiện như sau:

Bạn vào Menu -> Format -> Style & Formatting. Mục Style & Formatting sẽ xuất hiện ở bên phải màn hình soạn thảo. Bước tiếp theo, bạn đánh dấu các đề mục theo thứ tự cấp tương ứng với Heading 1, 2, 3…, rồi chọn nơi cần thể hiện mục lục.

Tại Menu, bạn chọn Insert Reference Index & Table, rồi chọn tab Table of Content và bấm OK để kết thúc. Chúc bạn thành công
Ngày gửi: 17/11/2008 - 12:22
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)