Làm sao để học được kỹ năng sống ở Võ Lâm Truyền Kỳ 2?

 |  Xem: 11.032  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/09/2008 - 14:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Kỹ năng sống (hay kỹ năng thu thập) trong Võ Lâm Truyền Kỳ 2 bao gồm các kỹ năng: đào khoáng, đốn củi, canh tác, hái thuốc, thuộc da, kéo tơ, tập linh. Sau khi đạt đến cấp 10, muốn học kỹ năng nào, bạn hãy đến NPC dạy kỹ năng đó để học. Ví dụ, bạn có thể gặp Đại Khoáng Công (tọa độ: Thành Đô 229/214) để học kỹ năng đào khoáng, gặp Lý Phong Thu (tọa độ Tuyền Châu 200/185) để học kỹ năng canh tác.
Ngày gửi: 20/09/2008 - 14:51
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Paper Mario
Liên hệ gian hàng...
PS3 - Conflict: Denied Ops
Liên hệ gian hàng...
Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction - PS3
Liên hệ gian hàng...
Nexuiz (Phiên bản cho ubuntu)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)