Hỏi cách tăng giảm bóng (shadow) của chữ khi tạo chữ bằng WordArt trong Word 2007?

Ai biết xin chỉ giúp?
 |  Xem: 7.364  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/05/2009 - 10:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Để tăng giảm bóng của chữ trong WordArt, bạn bấm chọn WordArt rồi chọn thẻ Format trên thanh công cụ của Word 2007. Sau đó, bấm vào 1 trong 4 nút có hình mũi tên trong mục Shadow Effects để thay đổi hướng và độ dầy, mỏng của bóng chữ.
Ngày gửi: 25/05/2009 - 10:31
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_