Chỉnh tab trong word 2007 ?

Vui lòng chỉ mình cách để chỉnh tab trong word 2007; tìm hoài mà không thấy. Trong Word 2003 thì vào Format > Tab nhưng trong word 2007 thì làm sao đây?
 |  Xem: 130.144  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 11/07/2009 - 11:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn có thể dùng chức năng Tab giống như trong Word 2003 bằng cách vào thẻ View > Check vào Ruler. Sau đó có thể dùng tương tự như trong Word 2003. Quá dễ phải không.

Chúc bạn thành công!
Ngày gửi: 11/07/2009 - 11:04
Nhấp phải chọn Paragraph rồi chọn Tab ở ngay bên dưới đó bạn
Ngày gửi: 28/07/2009 - 11:56
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

PHẦN MỀM UNLOCK PASSWORD MÁY SAMSUNG BẰNG MẬT KHẨU CHỦ
Liên hệ gian hàng...
SDL Multiterm Extract 2007
Liên hệ gian hàng...
Office SB 2007 W32 English 1pk DSP OEI w/OfcProTri(MLK) No Media CD
Liên hệ gian hàng...
Office Professional Plus 2007 Win32 English Disk Kit MVL CD
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)