Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
3 thành viên trả lời
satthubongdem haohao22 baohuycr114 Trả lời cuối cùng: 11/02/2008
Thành viên tích cực nhất

Hoàng Tươi

26 lượt cảm ơn

monpion0111

2 lượt cảm ơn

Ngọc Minh Nguyễn

1 lượt cảm ơn

Dương Phúc

1 lượt cảm ơn

Tôi có một văn bản trong Word , phần ngày tháng theo kiểu MMMM DD, YYYY tôi muốn chuyển thành dạng DD MMMM YYYY như thế nào??

Cau be vui tinh 11/02/2008 - 09:37

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
7934
Trả lời (3)

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

satthubongdem

11/02/2008 - 09:39
Để chuyển dạng ngày tháng từ kiểu MMMM DD, YYYY thành DD MMMM YYYY chúng ta cần tạo và chạy Macro với nội dung như sau :
Trích dẫn:
Sub ChangeDateFormatWithReplaceCommand()
Dim myMonth(1 To 12) As String
myMonth(1) = "January"
myMonth(2) = "February"
myMonth(3) = "March"
myMonth(4) = "April"
myMonth(5) = "May"
myMonth(6) = "June"
myMonth(7) = "July"
myMonth(8) = "August"
myMonth(9) = "September"
myMonth(10) = "October"
myMonth(11) = "November"
myMonth(12) = "December"
For i = 1 To 12
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = "(" & myMonth(i) & ")" & " ([0-9]{1,2}),"
.Replacement.Text = "\2 \1"
.Forward = True
.Wrap = wdFindAsk
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = True
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Next i
End Sub
Đọc thêm
Mời bạn ghé thăm : ..::VnPrice::..
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

bao huy

12/12/2012 - 13:56

bạn bôi đen rồi vào Insert => date time

tinh chỉnh cho phù hợp với ý bạn

. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

hao

11/12/2012 - 09:00

Định dạng trên toàn hệ thông luôn nhé. Bạn vào Start -> Control Panel -> Region and Language -> Cútomize Format -> Date để chỉnh theo định dạng mà bạn cần chỉnh -> apply
Nó sẽ điều chỉnh toàn bộ ngày tháng trong hệ thông máy tính của bạn cũng như trong toàn bộ các file world luôn.
Thân

. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm