Có cách nào đánh tên, địa chỉ khách hàng nhanh lên bì thư ko?

Công ty chúng tôi có rất nhiều khách hàng và có nhiều địa chỉ khác nhau, chúng tôi phải gửi thư chúc mừng. Hãy hướng dẫn chúng tôi cách tạo file để in ra nhanh nhất vì nếu cứ đánh từng khách hàng vào phong bì thì có lẽ là đến giữa năm mất.
 |  Xem: 12.365  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 11/02/2008 - 09:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Bạn tạo một file Word với mẫu phong bì, sau đó làm theo các bước sau:
- Chọn vào Tools
- Chọn Letters and Mailings...
- Chọn Mail Merge...
Cửa sổ Mail Merge sẽ có 6 bước, bạn làm theo từng bước nhé:
1.Trong Select document type: bạn có thể chọn tuỳ theo yêu cầu của bạn như Letter(thư), Email(Thư điện tử), Envelopes(Phong bì), Labels(Nhãn)...
VD: trong yêu cầu của bạn là phong bì thì bạn chọn vào Envelopes. -->Next
2.Trong Select Starting document: bạn có thể chọn
- Use the current document: sử dụng file mẫu có sẵn do bạn vừa tạo ra
- Start from a template: bắt đầu từ 1 bản mẫu
- Start from existing document: bắt đầu từ 1 văn bản khác.
VD: bạn vừa tạo mẫu phong bì rồi nên bạn chọn Use the current document. -->Next
- Trong phần Change Document Layout: Bạn chọn kích cỡ phong bì, chọn Font chữ cho người gửi và cho người nhận, kiểu định dạng phong bì khi in.
3.Trong Select Recipients
- Use an existing list: Sử dụng file dữ liệu có sẵn
- Select from Outlook contacts: Chọn từ bảng địa chỉ trong Outlook
- Type a new list: Bằng bảng địa chỉ mới
VD: Bạn đã có bảng địa chỉ sẵn có trong 1 file Excel. Bạn chọn Use an existing list.
- Chọn tiếp nút lệnh Browse...
- Trong cửa sổ Select Data Source. Bạn mở file địa chỉ đã có, chọn sheet nào chứa nội dung dữ liệu.
- Cửa sổ Mail Merge Recipients: đánh dấu chọn danh sách mà bạn cần gửi cho những ai gồm tên, địa chỉ...-->OK --> Next
……………………
4.Trong Write your letter:
- More Items...để chèn những thông tin cần của danh sách địa chỉ.
- Để con trỏ nơi bạn cần chèn dữ liệu.
- Cửa sổ Insert Merge Field: bạn chọn những trường dữ liệu cần đưa ra mẫu phong bì -> Insert -> Close.
5. Trong Preview your letters: bạn có thể xem được những dữ liệu mà bạn đã chèn ra
6. Quá trình Merge đã hoàn thành, bạn có thể xem trên file văn bản hoặc in ra máy in.

Mời bạn ghé thăm: ..::VnPrice::..
Ngày gửi: 11/02/2008 - 09:55

Đây là hình thúc trộn văn bản trong WORD bạn có thể tạo 1 file word và một file Exel hoặc cả hai WORD sau đó trộn . Có 6 bước trộn văn bản, bạn có thể tìm hiểu thêm. Chúc bạn làm trong vòng nửa tuần chứ không phải nửa năm.

Ngày gửi: 03/05/2010 - 13:10

Bạn soạn thảo văn bản khách hàng trong word và lưu lại khi cần thì thêm vào

in ra dán vào bì thư , cách này tiện khi số lượng ghi này càng tăng

 

 

 


Ngày gửi: 24/07/2011 - 22:54
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

SunCRM - Quản lý mối quan hệ khách hàng
Liên hệ gian hàng...
Phần mềm quản lý khách sạn
Liên hệ gian hàng...
Phần mềm quản lý nhà hàng
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)