Thêm cột trong chương trình excel lên thành 350 cột ?

Tôi muốn thêm cột trong chương trình excel lên thành 350 cột,nhưng không làm được anh chị có cách nào hướng dẫn tôi.tôi xin trân thành cảm ơn !
 |  Xem: 1.387  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/08/2009 - 15:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Không hiểu chương trình Excel của bạn thế nào mà cần tới 350 cột. Theo mình biết thì số cột trong Excel giới hạn là 250. Nếu chương trình lớn thì bạn nên chia thành các sheet riêng trên Excel.
Ngày gửi: 05/08/2009 - 15:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Office SB Ed 2003 Win32 Mutil lang Open L OEM CD w/SP1
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)