Word chạy rất chậm?

Tôi không hiểu sao khi bấm vào bất kì menu trên thanh công cụ của Word đều mở ra rất chậm?
 |  Xem: 2.421  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/02/2008 - 12:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Khi bấm menu trên thanh công cụ mà chúng mở ra chậm các bước tiến hành sửa như sau :
1. Mở Word
2. Bấm menu Tools --> chọn Customize --> chọn Options
3. Tại phần Menu animation --> chọn None
Ngày gửi: 13/02/2008 - 12:18
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Kaspersky WorkSpace Security - KOSS 04
Liên hệ gian hàng...
Kaspersky WorkSpace Security - KOSS 02
Liên hệ gian hàng...
TellCom 1.0 Cổng thoại trường học
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)