Word chạy rất chậm?

Tôi không hiểu sao khi bấm vào bất kì menu trên thanh công cụ của Word đều mở ra rất chậm?
 |  Xem: 2.371  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/02/2008 - 12:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Khi bấm menu trên thanh công cụ mà chúng mở ra chậm các bước tiến hành sửa như sau :
1. Mở Word
2. Bấm menu Tools --> chọn Customize --> chọn Options
3. Tại phần Menu animation --> chọn None
Ngày gửi: 13/02/2008 - 12:18
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Kaspersky WorkSpace Security - KOSS 04
Liên hệ gian hàng...
Kaspersky WorkSpace Security - KOSS 02
Liên hệ gian hàng...
TellCom 1.0 Cổng thoại trường học
Liên hệ gian hàng...