Chèn ghi chú ở dưới trang hoặc dưới cùng của file văn bản trong MS Word?

 |  Xem: 5.111  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/02/2008 - 13:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1. Vào Insert \ Reference \ Footnote…

(Vào Insert \ Footnote với Office 2000)

2. Xuất hiện hộp thoại Footnote:

*Location: Vị trí đặt ghi chú:
oFootnote: Chân trang (thường để ghi chú ở chân trang)
oEndnotes: Đặt ở vị trí dưới cùng của file văn bản.
*Format: Định dạng.
oNumber format: Định dạng kiểu đánh số ghi chú (1, 2, 3…; a, b, c…; i, iii, iii,…)
oCustom mark: Tự nhập ký tự làm ký tự ghi chú.
oStart at: Bắt đầu đánh số thứ tự từ số...
oNumbering:
+Continuous: Đánh tiếp số thứ tự
+Restart each section: Bắt đầu đánh lại số thứ tự tính trong đoạn
+Restart each page: Bắt đầu đánh lại số thứ tự tính theo trang.
*Apply changes: Áp dụng đánh ghi chú cho cả file (whole document).
*Nút Symbol… Mở hộp thoại Symbol: Chèn ký tự đặc biệt làm ký tự đánh ghi chú.

3. Chọn nút Apply và Insert để bắt đầu nhập nội dung ghi chú.
Ngày gửi: 19/02/2008 - 13:29
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Netbean - IDE lập trình java chuyên nghiệp (Phiên bản dành cho Ubuntu)
Liên hệ gian hàng...
Exam 1.0  (Phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm)
Liên hệ gian hàng...
Phần mềm quản lý kinh doanh VsoftBMS.pro
Liên hệ gian hàng...
Phần mềm quản lý Nhà hàng VsoftRMS.pro
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)