Excel: Khóa không cho xóa file + chỉ cho xem, không được sửa?

Khi mình đã có 1 bài tập hay một dữ liệu nào đó trong 1 sheet của Excel nhưng không muốn cho người khác thay đổi hay xóa những hàng hay cột trong đó,hay thay đổi các hàm và cũng không muốn người ta nhìn thấy các hàm của mình đã làm, cũng không thể để cho người ta xóa file đó được, nhưng người ta vẫn nhìn thấy và có thể mở file đó. người nào biết thì giúp mình nhé, xin cảm ơn trước.
 |  Xem: 21.778  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 31/08/2009 - 10:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Muốn khóa sheet nào bạn làm theo các bước sau:

B1: Để con trỏ trong sheet muốn khoá

B2: Vào Tool >>> Protection >>> Protect sheet (hoặc ấn tổ hợp phím nóng: Alt+T+P+P)

B3: Bỏ các dấu kiểm trong Allow all user.... (trên hình)

B4: Nhập pass hai lần trong Pass Unprotect sheet (Hình)

Nhập xong OK.
Ngày gửi: 31/08/2009 - 10:51
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Giải pháp Quản lý Nhà hàng trên mạng không dây
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)