Bảo vệ ô (cell) trong bảng tính Excel ?

Tôi có làm hàm trong bảng tính Excel, muốn cho người khác không chỉnh sửa làm hư thì phải làm sao? Nhờ các bạn chỉ giùm!
 |  Xem: 4.727  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/09/2009 - 10:56  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo mặc định, mọi ô đều có thuộc tính locked (khóa) và hidden (ẩn), bạn không thể sửa đổi một ô đã bị khóa và nội dung của ô bị ẩn không xuất hiện trên thanh công thức khi bạn chọn ô đó. Bạn có thể dùng các thuộc tính này để bảo vệ ô bằng cách sau:

Trước tiên, bạn đánh dấu ô hoặc vùng bạn muốn bảo vệ rồi bấm phím phải chuột lên vùnh này và chọn Format Cells trong menu ngữ cảnh. Trong hộp thoại Format Cells, bạn chọn thẻ Protection rồi chọn Locked (không cho sửa chữa). Nếu không muốn cho người khác thấy công thức của bạn, hãy chọn thêm mục Hidden (thấy được kết quả nhưng không thấy công thức).Tuy nhiên, thuộc tính locked và hidden chỉ có hiệu lực khi bạn áp dụng chế độ bảo vệ bảng tính bằng cách bấm phím phải chuột lên tên thẻ Sheet đang làm việc (ở dưới cùng cửa sổ Excel) rồi chọn mục Protect Sheet trong menu ngữ cảnh. Trong hộp thoại Protect Sheet, bạn đánh dấu chọn mục Select locked cells và Select unlocked cells > đặt mật khẩu quản lý vào ô Password rồi bấm nút OK.Trong hộp thoại này, bạn cũng có thể chọn thênm các mục khác tùy ý, thí dụ: không cho ai thêm hay xóa dòng, cột, thay đổi độ rộng dòng, cột…
Ngày gửi: 22/09/2009 - 10:57
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Cài đặt máy tính tại nhà
Liên hệ gian hàng...