Những File Excel của tôi khi mở ra lại báo Read-only,muốn khôi phục trạng thái cũ thì làm thế nào ?

 |  Xem: 7.079  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/02/2008 - 16:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Những file Excel trong một thư mục nào đó lại đánh dấu Read-only , bạn làm hnư sau :

1. Đóng Excel

2. Dùng MyComputer hoặc Windows Explorer tìm theo thư mục

C:\Windows\temp ==> xoá những file trong đó

3. Khởi động lại máy tính
Ngày gửi: 26/02/2008 - 16:47
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Office Small Business 2007 Pro H/s 2007 W32 En intl DSP OEM (media kit only)
Liên hệ gian hàng...
Phần mềm báo giờ
Liên hệ gian hàng...
SDL Multiterm Extract 2007
Liên hệ gian hàng...
SDL TRADOS SP2 Freelance
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)