Làm thế nào để mở được file *.ods ?

Bạn mình vừa gửi cho mình một file dạng *.ods. Thấy bảo đó là file word nhưng mình đã dùng cả word 03 lẫn 07 để mở đều không được vậy mọi người có cách nào giúp mình với không ?
 |  Xem: 15.081  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/11/2009 - 13:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

ODS là file của OpenOffice Spreadsheet( thường dùng trong hệ điều hành Linux) , thuộc tiêu chuẩn ISO OpenDocument (ODF). Bạn có thể dùng OpenOffice trên Windows, hoặc dùng Excel có cài plugin OpenXML/ODF để mở.
Ngày gửi: 04/11/2009 - 13:27
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Office Small Business 2007 Pro H/s 2007 W32 En intl DSP OEM (media kit only)
Liên hệ gian hàng...
Office SB 2007 W32 English 1pk DSP OEI w/OfcProTri(MLK) No Media CD
Liên hệ gian hàng...