Làm thế nào để mở được file *.ods ?

Bạn mình vừa gửi cho mình một file dạng *.ods. Thấy bảo đó là file word nhưng mình đã dùng cả word 03 lẫn 07 để mở đều không được vậy mọi người có cách nào giúp mình với không ?
 |  Xem: 15.371  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/11/2009 - 13:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

ODS là file của OpenOffice Spreadsheet( thường dùng trong hệ điều hành Linux) , thuộc tiêu chuẩn ISO OpenDocument (ODF). Bạn có thể dùng OpenOffice trên Windows, hoặc dùng Excel có cài plugin OpenXML/ODF để mở.
Ngày gửi: 04/11/2009 - 13:27
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Office Small Business 2007 Pro H/s 2007 W32 En intl DSP OEM (media kit only)
Liên hệ gian hàng...
Office SB 2007 W32 English 1pk DSP OEI w/OfcProTri(MLK) No Media CD
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)