Thay đổi nơi lưu file mặc định trong Excel 2007 ?

 |  Xem: 1.314  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/03/2008 - 16:31  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo mặc định, Excel sẽ tài liệu của bạn vào My Documents. Bạn có thể đổi đường dẫn mỗi khi lưu file của bạn. Nhưng có một cách tiện lợi hơn là bạn có thể thay đổi nơi mặc định để lưu các tài liệu. Bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Click nút Office Button.
2. Click nút Excel Options.
3. Ở bảng bên trái, chọn Save.
4. Ở ô Default file location, bạn bấm nút Browse và chọn thư mục bạn muốn sử dụng làm nơi lưu file mặc định.
5. Click OK.
Ngày gửi: 07/03/2008 - 16:32
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

SDL Multiterm Extract 2007
Liên hệ gian hàng...
Office Professional Plus 2007 Win32 English Disk Kit MVL CD
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)