Thiết đặt vùng in trong Excel 2007 ?

 |  Xem: 64.590  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 07/03/2008 - 16:39  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Khi làm việc với một bảng tính lớn, có lúc bạn chỉ cần in ra chỉ một phần của bảng tính đó. Hãy thực hiện các bước sau để hoàn tất công việc của mình:

1. Chọn phần của bảng tính mà bạn muốn in ra.
2. Trên thanh Ribbon, chọn tab Page Layout.
3. Click Print Area và chọn Set Print Area.

Khi bạn in bảng tính thì chỉ phần bạn đã chọn làm vùng in được mới được in ra mà thôi. Để bỏ chọn vùng in và trở về với chế độ in toàn bảng tính, bạn hãy:

1. Trên thanh Ribbon, chọn tab Page Layout.
2. Click Print Area và chọn Clear Print Area.
Ngày gửi: 07/03/2008 - 16:40

THANKS BAN

Ngày gửi: 15/02/2011 - 10:51

thanks bạn :x :x

Ngày gửi: 06/10/2012 - 05:08
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Kingsoft Office 2007 Professional Edition
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)