Cách sử dụng Advanced filter trong Excel?

Tôi có 2 bảng số liệu. Do số liệu từ 2 bảng được cập nhật hàng ngày, và tôi đang lập một macro để đọc 2 bảng đó vào 1 bảng, đơn giản là nối liền bảng 2 vào bảng 1 thôi. format 2 bảng giông hệt nhau, như vì đặc thù công việc nên phải để hai bảng riêng. Đọc bảng thứ nhất không có vấn đề gì, nhưng đọc bảng thứ 2 để nối vào bảng thứ nhất thì xảy ra vấn đề: ở Copy to trong Advanced Filter, tôi đã gõ Indirect(T4) (T4 = B52:Q52, 52 là dòng trống kế tiếp sau khi đã đọc bảng 1), nhưng khi thêm số liệu vào bảng 1 thì macro báo lỗi. Xem lại dòng lệnh thì thấy VB vẫn nhận là B52:Q52 như dòng lệnh bên dưới đây:
Sheets("2008 TBL").Range("B1:Q500").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
CriteriaRange:=Range("R1:R2"), CopyToRange:=Range("B52:Q52)"), Unique:= _
False
Có cách nào khắc phục được lỗi này không? Hoặc ai có giải pháp nào hay hơn không?
 |  Xem: 8.993  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/02/2010 - 13:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo cách diễn tả của bạn tôi nghĩ bạn đã có nhiều kinh nghiệm và có kiến thức tựa như một lập trình viên. Những hàm (functions) của Excel rất là giới hạn bởi vậy tôi đề nghị là bạn nên tiến một cấp nữa - Xài Access thay cho Excel. Khó học hơn một chút nhưng bạn sẽ thích nó ngay.
Ngày gửi: 02/02/2010 - 13:25
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Giáo Trình Microsoft Excel 2007
Liên hệ gian hàng...
Giáo Trình Microsoft Excel 2003
Liên hệ gian hàng...
Tin Học Trong Tầm Tay 2.0
Liên hệ gian hàng...
Phần mềm kế toán 1A - Phiên bản Xây dựng 2.0.9
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)