Hỏi về cách sử dụng Excel

trong bang excell co nhieu cot : Ho Ten , Dia chi, Dien thoai, Ten hang hoa,...minh muon sort thu tu Ho Ten tang dan.nhung k biet lam sao de cac dong Dia chi, dien thoai, ten hang hoa cua Ho Ten do sau khi sort Ho Ten se nam dung theo vi tri cua Ho Ten duoc nhap lieu ban dau ???thank u
 |  Xem: 8.088  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/07/2008 - 14:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ban lam theo huong dan sau nhe!

1.Boi den cac cot va dong can thao tac
2.Vao lenh sort trong Data hoac bam chuot pai va tim
3. Chon loai can sort (theo ten, theo stt, hoac theo thong tin nao khac)
Ngày gửi: 11/07/2008 - 15:58
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Schedule 1.0  (phần mền sắp xếp thời khóa biểu)
Liên hệ gian hàng...
Phần mềm quản lý nhân sự
Liên hệ gian hàng...
SunCRM - Quản lý mối quan hệ khách hàng
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)