Không dùng được font chữ thư pháp và ông đồ?

Tại sao máy tôi cài font chữ thư pháp và ông đồ vào nhưng khi dùng font đó để đánh chữ viết thì lại không được.
 |  Xem: 1.156  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/04/2009 - 14:55  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn phải chuyển sang font chữ Vni thì mới dùng được font ông đồ.
Ngày gửi: 14/04/2009 - 14:57
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Giải pháp Quản lý Nhà hàng trên mạng không dây
Liên hệ gian hàng...
Phần mềm kế toán S-accounting SME thương mại (Full Service)
Liên hệ gian hàng...
Phần mềm kế toán S-accounting Corporate thương mại (package)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)