Hỏi cách gõ văn bản tiếng Việt trong Foxit PDF Editor 2.1?

 |  Xem: 1.498  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/08/2009 - 12:39  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Cách thực hiện:

- Bên chương trình Unikey hay VietKey, chọn bảng mã VNI Windows.
- Bên Foxit PDF Editor, chọn font chữ có tiền tố là VNI - như VNI-Times chẳng hạn. Nếu chưa có thì tiến hành Import font chữ vào.
Ngày gửi: 14/08/2009 - 12:43
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Windows XP Startr Ed SP2b (Tiếng Việt) 1pk DSP 3OEI
Liên hệ gian hàng...
Bitdefender Antivirus 2008 Tiếng Việt
Liên hệ gian hàng...
Bitdefender Internet Security 2008 Tiếng Việt
Liên hệ gian hàng...
Bitdefender Total Security 2008 tiếng Việt
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)