Làm thế nào gỡ bỏ bớt User Account từ màn hình Login trong Windows XP?

Làm thế nào gỡ bỏ bớt User Account từ màn hình Login trong Windows XP?
 |  Xem: 11.371  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 16/07/2008 - 16:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Nếu máy tính của bạn có nhiều người dùng , hoặc bạn có một phần mềm nào đó đặc biệt dùng với một Account mà không muốn cho ai biết . Vì thế bạn muốn ẩn những Account này đi thì cách thức như sau .
Mở Registry , bạn tìm theo đường dẫn sau
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\
CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList
Trong màn hình cửa sổ bên phải , bạn sẽ thấy liệt kê danh sách những Key tương ứng với Account người dùng .
Bạn tạo DWORD có cùng với tên của Username mà bạn muốn đặt ẩn và thiết lập giá trị bằng 0
Ngày gửi: 16/07/2008 - 16:11

ban vao start->log off->vao acc cua ban va sau do ban se xoa duoc no.doi voi guest thi ban chi can turn off no la dc,mot so acc khac ban co the xoa no di o phan user acc.

Ngày gửi: 27/04/2010 - 13:55
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Windows Server CAL 2003 English OLP NL User CAL
Liên hệ gian hàng...
Windows XP Professional English Intl CD w/SP2 (Full Package)
Liên hệ gian hàng...
Windows XP Starter Ed SP2b English OEM CD
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)