Xin cho biết cách ghép chuỗi số của 2 cell trở lên trong MS Excel?

Xin cho tôi biết cách ghép chuỗi số (hoặc chuỗi ký tự bất kỳ) của 2 cell trở lên trong MS Excel?Cảm ơn!!!
 |  Xem: 4.954  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/03/2009 - 15:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Cách đơn giản nhất để ghép dữ liệu của 2 (hay nhiều cell) là dùng toán tử nối ghép (&), thí dụ muốn ghép dữ liệu của cell A1 và B1 lại rồi chứa kết quả vào cell C1, bạn hãy nhập công thức sau vào cell C1:

=a1 & b1
Nếu muốn ghép dữ liệu theo định dạng đặc thù, bạn có thể dùng hàm TEXT() để định dạng từng dữ liệu trước khi ghép chúng lại bằng toán tử &, thí dụ:
=TEXT(A1,"#.#### ") & B1
cho phép định dạng dữ liệu số ở cell A1 về dạng số thực có tối đa 4 ký số lẻ và 1 khoảng trắng đi sau trước khi ghép vào nội dung ở cell B1.

Trong trường hợp cần xử lý phức tạp hơn, bạn có thể viết 1 hàm hay thủ tục VBA để thực hiện chức năng ghép nối đó.
Ngày gửi: 10/03/2009 - 15:46
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

AVG Internet Security 3-pack (cho 3 máy)
Liên hệ gian hàng...
Adobe Photoshop Extended CS3 For Windows - Retail
Liên hệ gian hàng...
Adobe Premiere Pro CS3 For Windows - Retail
Liên hệ gian hàng...
Symantec AntiVirus Corporate Edition Workstation and Server 10.2 Node BNDL STD LIC Express Band D Basic
Liên hệ gian hàng...