Xin cho biết cách ghép chuỗi số của 2 cell trở lên trong MS Excel?

Xin cho tôi biết cách ghép chuỗi số (hoặc chuỗi ký tự bất kỳ) của 2 cell trở lên trong MS Excel?Cảm ơn!!!
 |  Xem: 4.986  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/03/2009 - 15:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Cách đơn giản nhất để ghép dữ liệu của 2 (hay nhiều cell) là dùng toán tử nối ghép (&), thí dụ muốn ghép dữ liệu của cell A1 và B1 lại rồi chứa kết quả vào cell C1, bạn hãy nhập công thức sau vào cell C1:

=a1 & b1
Nếu muốn ghép dữ liệu theo định dạng đặc thù, bạn có thể dùng hàm TEXT() để định dạng từng dữ liệu trước khi ghép chúng lại bằng toán tử &, thí dụ:
=TEXT(A1,"#.#### ") & B1
cho phép định dạng dữ liệu số ở cell A1 về dạng số thực có tối đa 4 ký số lẻ và 1 khoảng trắng đi sau trước khi ghép vào nội dung ở cell B1.

Trong trường hợp cần xử lý phức tạp hơn, bạn có thể viết 1 hàm hay thủ tục VBA để thực hiện chức năng ghép nối đó.
Ngày gửi: 10/03/2009 - 15:46
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

AVG Internet Security 3-pack (cho 3 máy)
Liên hệ gian hàng...
Adobe Photoshop Extended CS3 For Windows - Retail
Liên hệ gian hàng...
Adobe Premiere Pro CS3 For Windows - Retail
Liên hệ gian hàng...
Symantec AntiVirus Corporate Edition Workstation and Server 10.2 Node BNDL STD LIC Express Band D Basic
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)