Giúp em tạo header trong word nhé?

Em muốn cái header của em có nội dung của tựa đề chương sách, mỗi lần sang chương 2 là cái header tự động đổi thành header của chương hai,
có ai biết xin chỉ dùm em nhé.
 |  Xem: 33.813  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/03/2009 - 15:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn menu View của Word> chọn Header and footer> điền nội dung, định dạng cho header và footer, hoặc chọn vị trí chuyển sang header và footer bằng nút chuyển trên thanh công cụ Header and footer > xong hết thì bấm Close.
Trường hợp bạn muốn chèn header cho nhiều Phần (section) thì bạn phải tách văn bản ra thành nhiều section rồi mới chèn header và footer cho mổi section đó được, nếu không thì toàn bộ văn bản chỉ có 1 header và 1 footer mà thôi.
Điểm mấu chốt của vấn đề của bạn là phải chia văn bản ra nhiều section, mổi section là một chương chẳng hạn, cách chia:
1. Đặt con trỏ cuối đoạn mà mình muốn chia nó làm một phần (section), chọn lệnh Insert/ Break/ Continuous. Làm tương tự cho các section khác.
2. Đặt trỏ chuột trong vùng của section 1, chọn lệnh View/ Header and Footer, làm tiêu đề cho section 1 (cái này khỏi nói).
3. Đặt trỏ vào vùng của section 2, chọn lệnh View/ Header and Footer, bấm vào nút Link to Previous (bỏ chọn) nằm trên thanh menu của Header and Footer (thanh menu này sẽ hiện ra khi bạn edit Header & Footer).
Mục đích bấm vào nút này là để tiêu đề của đoạn này sẽ không liên thông với tiêu đề đoạn 1 mà sẽ riêng. Làm tiêu đề cho đoạn 2.
4. Các section tiếp theo làm tương tự section 2.
Ngày gửi: 12/03/2009 - 15:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Windows Svr Std 2003 64Bit x64 English 1pk DSP OEI CD 1-4CPU 5 Clt (OEM)
Liên hệ gian hàng...
Microsoft Windows Vista Home Basic 32-bit English 1pk DSP OEI DVD (OEM)
Liên hệ gian hàng...
Windows Vista Home Premium English UPG Not to Latam DVD Retail Tech SKU (66I-00021)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)