Máy tính của mình đang sử dụng bổng nhiên thanh Taskbar chạy lên phía trên, Ai biết chỉ cho mình nguyên nhân tại sao và cách để chỉnh lại?

 |  Xem: 45.968  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 25/05/2009 - 13:20  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

Windows cho phép người dùng di chuyển thanh Taskbar theo 4 cạnh màn hình, cách di chuyển rất đơn giản như sau: Bạn bấm phím trái chuột lên vùng trống bên cạnh nút Start rồi giữ phím trái đồng thời kéo chuột đến cạnh muốn đặt Taskbar thì nhả phím chuột.

Trường hợp bạn muốn cố định Taskbar để không bị thay đổi vị trí thì bấm phím phải chuột lên vùng trống bên cạnh nút Start rồi chọn mục Lock the Taskbar (khóa Taskbar) trong menu ngữ cảnh, chọn lần nữa thì sẽ mở khóa.
Ngày gửi: 25/05/2009 - 13:21

bạn trên nói thật chuẩn ! thanks bạn nhé.

Ngày gửi: 12/07/2011 - 19:27

Mình làm được rồi ! thanks bạn linhhh nhiều nhe !

Ngày gửi: 01/12/2012 - 10:56

Chuẩn ko cần chỉnh...Vào đây nè...


Ngày gửi: 01/12/2012 - 11:01
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)