Chỉ mình cách tạo mấy cái file ẩn với?

Chỉ mình cách tạo mấy cái file ẩn với!mình mò hoài mà không ra!
 |  Xem: 9.628  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 07/06/2009 - 16:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Nếu là tạo file ẩn trong ổ đĩa thì có thể dung chương trình Hide File and Folder để ẩn file hoặc đơn giản hơn là chỉnh font tên thành màu trắng và đổi icon thành... không có gì.
Ngày gửi: 07/06/2009 - 16:19
Đầu tiên bạn phải tạo ra một file cái đã, rồi tiếp theo nhấn chuột phải chọn properties rồi chọn Hide là file của bạn sẽ ẩn thôi.
Ngày gửi: 07/06/2009 - 16:27
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)