Hai máy tính không nhìn thấy nhau?

Mình cài 2 máy cùng win server 2003.Tại sao máy A nhìn thấy máy B ngược lại Máy B lại không nhìn thấy máy A, mình đã đặt cùng tên nhóm đồng thời cũng đã chia sẽ dữ liệu của cả 2 máy và bước tường lửa cũng đã được gỡ bỏ nhưng không có tác dụng gì, ai am hiểm giúp mình với cảm ơn nhiều!
 |  Xem: 3.435  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 29/07/2009 - 11:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Theo mình nghĩ là bạn phải join máy A vô domain của máy B (nếu muốn máy B thấy máy A). Để làm được điều này, bạn hãy mở IPV4 properties ở máy A ra (chắc bạn biết nó nằm ở đâu?).Ở phần DNS,bạn hãy nhập IP của máy B vào sau đó sẽ có một cái thông báo nói là bạn đã vào Domain của máy B.
Còn việc máy A thấy máy B thì có thể nó là máy chủ, còn máy B chỉ là Client.Nhưng điều quan trọng hết là phải tạo một domain cho máy B (make sure là Active Directory đã được khởi động).
Ngày gửi: 29/07/2009 - 11:31
ẹc có biết máy của bạn kia cài server 2003 có lên domain hay chưa mà nói ? không cần cùng tên nhóm hay khác cũng nhìn thấy nhau được hết,domain hay không vẫn chia sẻ dữ liệu được miễn là trong mạng cùng giải địa chỉ.bạn cho mình biết không nhìn thấy nhau như nào? vao My network place không nhìn thấy hiện lên hay là khi máy B gõ đị chỉ IP của máy A vào thì không vào được?hay là báo dòng gì? bạn nói rõ mình sẽ hướng dẫn vào Group policy chỉnh.

Ngày gửi: 29/07/2009 - 14:31
- Các PC phải trên một subnet (máy 1: 192.168.x.1, máy 2: 192.168.x.2, v.v...)
- Các PC đều trong chung một WORKGROUP
- Dùng câu lệnh "ping" từ máy này qua máy kia, "ping" router (nếu có dùng router) xem coi máy kia (hay router) có trả lời không.
--------
SOI CẦU XỔ SỐ (Dịch vụ tư vấn tốt nhất--CLICK HERE
Ngày gửi: 29/07/2009 - 15:19
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)