Lỗi khi sử dụng Internet Explorer??

Khi tôi sử dụng ỊnternetExplorer để truy cập các trang web thì bao giờ cũng có thông báo: Page can not be found or DNS /Server Error làm thế nào để sửa nó ???
 |  Xem: 398  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/02/2008 - 09:49  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1. Bạn bấm Start --> chọn Run --> gõ Regedit --> bấm OK
2. Cửa sổ Registry Editor mở ra bạn phải tìm theo đường dẫn
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
tạo DWORD Value với giá trị như sau
NegativeCacheTime , có giá trị dword=1
NetFailureCacheTime , có giá trị dword=1
NegativeSOACacheTime , có giá trị dword=1
3. Bạn khởi động lại máy tính

Mời bạn ghé thăm: ..::VnPrice::..
Ngày gửi: 14/02/2008 - 09:50
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Phục hồi dữ liệu
Liên hệ gian hàng...
Thẻ 622Pro
Liên hệ gian hàng...