Làm thế nào để cài đặt phần mềm webcam vào máy tính?

Tôi đã lắp webcam nhưng không sử dụng được
 |  Xem: 3.122  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/08/2009 - 14:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn mua webcam về đã có 1 cái đĩa kèm theo
bạn lắp đĩa vào rùi làm theo hương dẫn
webcam sẽ dùng được bạn ak
Ngày gửi: 29/08/2009 - 14:48
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.