Làm thế nào để cài đặt phần mềm webcam vào máy tính?

Tôi đã lắp webcam nhưng không sử dụng được
 |  Xem: 3.148  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/08/2009 - 14:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn mua webcam về đã có 1 cái đĩa kèm theo
bạn lắp đĩa vào rùi làm theo hương dẫn
webcam sẽ dùng được bạn ak
Ngày gửi: 29/08/2009 - 14:48
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)